Sång & körnoter

På Notlagrets hemsida finner du det mesta som har med sång & körnoter att göra. Det finns i princip allt för både erfarna sångare och de något mindre professionella sångarna. Alla måste ju börja någonstans att lära sig sjunga efter noter och framförallt om du sjunger i kör, då måste du kunna noterna. Du hittar både svenska och utländska noter för till exempel mans- och damkörer, operakörer eller om du vill sjunga a capella. Om du sjunger ensam kan det vara bra att ha ackompanjemang till noterna och det finns också att köpa till. Kanske vill du börja med en sångbok för att få lite inspiration?

Toner i sång

Har du funderat på vad en ton egentligen innebär? För den som inte är så insatt i musik, noter och sång så är det inte så lätt att veta. Men säkert har du hört talas om kanske ”ciss” och ”diss”? Totalt finns det tolv toner i vår skala. De är följande: C, Ciss, D, Diss, E, F, Fiss, G, Giss, A, Aiss och B. Nu kommer det svåra här, det finns sammanlagt 24 tonarter i ett notsystem. Det är helt enkelt så att våra 12 tonarter finns i ”dur” och ”moll”, det har du säkert också hört någon gång. Man brukar kalla tonarterna som går i moll för ”ledsna” tonarter.

Olika körnoter

Det finns mängder med olika körnoter men du kan också välja körnoter efter vilken typ av kör du sjunger i. Som du vet finns det till exempel manskörer, kvinnokörer, gosskörer, 3-stämmiga körer, 2-stämmiga körer och andra typer av körer. Det kanske är lite svårt att veta skillnaden på olika körer men om vi tar exemplet barnkör, så förstår du nog att dessa körnoter riktar sig till yngre barn och för det mesta är typiska körnoter för barnsånger.