Fakta om släpvagnsbelysning

Släpvagnsbelysning är en viktig aspekt när det kommer till trafiksäkerhet, särskilt när man kör med släpvagn eller husvagn. Hos Valeryd kan du finna mer fakta om släpvagnsbelysning ifall du önskar. I detta avsnitt presenterar vi några fakta om släpvagnsbelysning som du kanske inte känner till. I de flesta länder är det lagligt obligatoriskt att ha fungerande släpvagnsbelysning när du drar en släpvagn eller husvagn. Detta inkluderar bak- och sidomarkeringsljus, bromsljus, blinkers och registreringsskyltsbelysning.

Olika ljus på släpvagn

Bakljusen på en släpvagn lyser rött och tänds automatiskt när du sätter på dina fordons bakljus. De signalerar din närvaro och din hastighet till förare bakom dig. Bromsljusen på en släpvagn lyser rött och tänds när du trycker på bromspedalen i dragfordonet. De varnar förare bakom dig om att du bromsar. Släpvagnens blinkers används för att signalera dina avsikter att svänga åt vänster eller höger. De är vanligtvis färgade orange och synkroniseras med dina fordons blinkers. Sidomarkeringsljusen är monterade på sidorna av släpvagnen och är vita eller gula. De ökar synligheten av släpvagnen från sidan, särskilt vid nattkörning. Släpvagnar måste ha fungerande belysning för registreringsskylten så att den är synlig även på kvällen.

Övrigt om släpvagnsbelysning

Släpvagnar har vanligtvis reflexer monterade på olika platser för att öka synligheten vid dåliga ljusförhållanden. Släpvagnsbelysningen är ansluten till dragfordonet genom en elektrisk anslutning. Detta inkluderar vanligtvis en kontakt med flera stift som överför signaler för belysning, bromsar och andra funktioner. Det är viktigt att regelbundet inspektera och underhålla släpvagnsbelysningen för att säkerställa att den fungerar korrekt. Dålig belysning kan leda till farliga situationer i trafiken.

Allt mer vanligt är att släpvagnsbelysning använder sig av LED-teknik. LED-lampor är energieffektiva, har lång livslängd och ger starkt ljus, vilket förbättrar synligheten och därmed trafiksäkerheten. Att ha korrekt fungerande släpvagnsbelysning är inte bara en laglig krav utan också en viktig del av att säkerställa din och andras säkerhet på vägen när du drar en släpvagn eller husvagn.